CÖCÜ KÖYÜ - Arıt - Bartın     Köyden ve Bölgenizden Haberiniz Olsun

El Sanatları

Cöcü Köyü Tarihçe bölümünde de belirttiğimiz gibi; Cöcü Köyü hayvancılık amaçlı kurulmuş olup tarım ikincil amaç olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla genel ekonomi ve üretimde kullanılan gereçlerde bu temelde şekillenmiştir. Yerleşimin orman içinde olması yapılarda olduğu gibi, ev gereçlerinde de ahşabın ağırlığını ön plana çıkarır. Hayvancılığın temel ekonomik dayanak olması yine kendini tarımsal ve bireysel ihtiyaçlarda gösterir. Ahşabın işlenmesi de yine yerel anlamda önemli bir el sanatı dalıdır.

1.     Cöcü Köyünde ve çevresinde evlerde kullanılan (geçmişte) birçok araç gereç yerel sanatkarlar tarafından ahşaptan üretilmiştir. Bunları: çamaşır yıkanan tekneler, hamur ve ekmek tekneleri, küfeler, yoğurt süt ayran ve yağ külekleri, çanaklar, kaşık ve kepçeler, harar sepet şelek, tüm demir aletlerin sapları v.s. şeklinde özetleyebiliriz. Ahşaptan üretilen gereçler en fazla mutfakta kullanılmaktadır. Burada yine marangoz’luğu da atlamamak gerekir. Çünkü bu şekilde el aletleriyle imal edilen masa, sandalye, set (baza), v.s ürünlerde gündelik hayatta kullanılır.

2.     Yukarıda da altını çizdiğimiz gibi hayvancılık kaynaklı el sanatları da genel içerisinde büyük bir ağırlık oluşturmaktadır. Gerek evcil gerekse yabani hayvan derisi yüz yıllarca dışarıya satıldığı gibi; evlerde de sergi, ayakkabı (çarık), giysi vs ihtiyaçlar için kullanılmıştır. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün ve kıldan yine elde yapılan basit el aletleriyle çeşitli dokumalar yapılmıştır.Bunları: giysi amaçlı çorap hırka kazak, yük amaçlı ip çuval, sergi amaçlı çul olarak özetleyebiliriz. Buradaki önemli nokta bunların yapıldığı basit aletlerde elde yapılır yani dışarıdan satın alınmaz. ‘’Bir belgeselde bu ilkel aletlerin Meksika nın köylerinde kullanılanlarla birebir aynı olduğunu gördüğümde hayretler içinde kalmıştım. Bu güne kadar buna bir anlam veremedim.’’

3.     Cöcü Köyü ve çevresinde demir, bakır ve kurşun öteden beri kullanılagelmiştir. Bakır ağırlıklı olarak mutfak gereçlerinde kullanılmış, buna bağlı olarak kalaycılık ön plana çıkmıştır. Kalaycılığı icra eden son zanaatkar Körükçü Yaşar'dır. Demir ağırlıklı olarak üretim aletlerinde kullanılmıştır (saban, kazma, bel, balta, girebi, orak v.s). Bu konudaki son zanaatkar da Körükçü Yaşar'dır.

4.     Cöcü Köyünde ve çevresinde az da olsa taş işleme sanatı gelişmiş olup, evlerde kullanılan küçük el değirmenleri, dibek taşları, büyük su değirmenlerinin taşları, yapılarda ve özellikle evlerin köşe duvarlarında işlenip gündelik hayattaki yerlerini almışlardır.

Sonuç olarak Cöcü Köyü ve çevresi (ben bunu Kastamonu ile Trabzon arası olarak tanımlıyorum) el sanatları oldukça ileri boyutlara ulaşmış (geçmişte), insanlarımız gündelik ihtiyaçlarını karşılamada tüm zorlukları kendi kendilerine aşabilmişlerdir. Ne var ki sanayileşme ve göçlerle birlikte bugün el sanatları adına fazlaca bir şey kalmamıştır.


Copyright © 2011 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır.powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich fr den Inhalt dieser Seite ist ausschlielich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor


www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool